Petar Prvulović

Petar Prvulović

Software Developer / Predavač / Slobodni zanatlija

Ukratko

Web developer sa 12 godina iskustva u projektovanju i implementaciji web sajtova, e-commerce i inhouse erp rešenja. Nastavnik sa 3500+ održanih časova u srednjoj školi, fakultetu i stručnim kursevima. Freelancer po ubeđenju i životnom stilu.

Rezime

Curriculum Vitae

Zanatsko radno iskustvo

Od 2008Jednom freelancer uvek freelancer

Freelance web developer

Primarno se bavim izradom web sajtova i web-based softvera

2018-2020

Resolution Company

Projektovao servise i web sajtove u domenu medijacije u privredi i analize poslovanja

2020

Riviera nekretnine

Projektovao i implementirao inhouse softversko rešenje za podršku u radu u domenu prodaje nekretnina

2016-2020

Akademija Dositej

Projektovao aplikaciju e-Dnevnik i postavio mrežnu infrastrukturu fakulteta

2018

Narodni muzej u Smederevskoj Palanci

 • Web sajt muzeja (nmsp.rs)
 • Aplikacije postavljene na namenske uređaje u galeriji Muzeja
2015 - 2018

Pravosudna Akademija

Projektovao i implementirao funkcionalnu celinu od nekoliko web sajtova i inhouse erp softvera, u domenu digitalnih biblioteka i obrazovanja u sudskoj praksi.

2015

Arhiv Jugoslavije

Projektovao i implementirao aplikaciju za čitaonicu Arhiva Jugoslavije

2009 - 2018

CET / Računarski fakultet

Radio na izradi i održavanju skupa web sajtova, web prodavnica i internih erp aplikacija, u domenu izdavaštva i obrazovanja.

Nastavničko radno iskustvo

2017-2020

Asistent – Akademija Dositej

Angažovan na predmetima:

 • Programiranje web aplikacija (PHP, MySQL)
 • Uvod u softersko inženjerstvo

2010 - 2018

Predavač - CET škola računara

Formirao i držao kurseve

 • Web developer (HTML/CSS/Bootstrap/Jquery + PHP/MySQL)
 • Web administrator (Joomla, Wordpress, e-Commerce)
 • MS Access
2015-2017

Saradnik u nastavi - Računarski fakultet

Angažovan na predmetima:

 • Programiranje web aplikacija (PHP, MySQL)
 • Uvod u softersko inženjerstvo

2010 - 2012

Nastavnik - Palanačka gimnazija

Nastavnik informatike. U redovnoj nastavi predavao svim razredima. Pripremao učenike za takmičenja u programiranju

2010 - 2012

Saradnik u nastavi - Računarski fakultet

Angažovan na predmetima:

 • Paralelno programiranje (OpenMP + MPI)
 • Kriptografija
 • Sistemi u realnom vremenu (EasyPIC)
 • Skript jezici (Python+JS+PHP)
 • Interakcija čovek-računar
 • Dizajn i razvoj web strana (HTML, CSS, Joomla)

Obrazovanje

2017u toku

Doktorske studije - Računarski fakultet

Doktorske studije na programu Računarsko inženjerstvo. Primarna oblast istraživanja su bežične senzorske mreže

2016 - 2017

Master studije – Računarski fakultet

Master studije na programu Informacioni sistemi. Master rad je obuhvatio izradu modela mašinskog učenja i implementaciju modela kao web servisa

2007 - 2012

Osnovne studije - Računarski fakultet

Osnovne akademske studije na programu Računarske nauke.

Radionica

 • Html
 • Css
 • JavaScript
 • Bootstrap
 • jQuery
 • Php
 • MySQL
 • Joomla
 • WordPress
 • OpenCart
 • VirtueMart
 • Photoshop
 • MS Access
 • MS Excel
 • C
 • Java
 • Matlab
 • Industry Knowledge

  Web development, Programming, Computer Science, Database design

 • Jezici
  • English (Advanced Speaking)
  • Serbian (native)
 • Hobiji & interesovanja
  • Muzika
  • Hrana
  • 42
- 1/5 -

Usluge

Šta sve radim
Web sajtovi

Izrada web sajtova sa ili bez uređivačkog panela, upotrebom kvalitetnih dizajn rešenja

Projektovanje softvera

Projektovanje i implementacija poslovnog softvera, primarno na web platformi

e-Commerce web rešenja

Izrada onlajn prodavnica, upotrebom standardnih e-Commerce platformi i kvalitetnih dizajn rešenja

Podučavanje

Programiranje, baze podataka, algoritmi, web... Sve ono što inače predajem po školama i fakultetima

- 3/5 -

Kursevi

koje držim u redovnoj ponudi

Nakon 3000 časova...

U proteklih 7-8 godina rada u nastavi teme rada su se prirodnim tokom fokusirale na web, baze podataka i algoritamske predmete. Tokom rada na fakultetu kao asistent/saradnik u nastavi bio sam zadužen na čitavom spektru predmeta, koji se u svojoj suštini negde ipak svode na gorepomenuta tri.

Razvio sam i dva autorska kursa, koji su nekoliko sezona uzastopno bili u ponudi u CET školi računara: Web developer i Web adminstrator, čiji je opis i sadržaj dat u nastavku.

Oba kursa moguće je dogovoriti u integralnom obliku ili sa korekcijama.
Druge nastavne teme takođe je moguće ukomponovati u kurs, po dogovoru i potrebi učenika.

Kursevi se mogu držati in-house, na lokaciji učenika, online ili on-site u aranžmanu predavača.
Online nastava se izvodi isključivo za 1-na-1 rad.
On-site nastava je moguća u Beogradu, Šapcu i Smederevskoj Palanci.
Cena i tempo nastave određuju se po dogovoru.

Web developer

Kurs počinje od nule, bez ikakvog potrebnog predznanja o programiranju. Sastoji se iz tri modula: HTML&CSS, JavaScript&jQuery i PHP&MySQL. Moduli se održavaju jedan za drugim i postepeno vas uvode u svet web developmenta.

Detaljnije

Web administrator

Kurs obuhvata znanja i veštine potrebne za samostalni rad, izradu i održavanje web sajtova i prodavnica na popularnim CMS platformama. Sastoji se iz tri modula: Joomla!, WordPress i e-Commerce.

Detaljnije

MS Access i baze podataka

Kurs pokriva koncepte izrade modela relacione baze podataka i upotrebu Access-a za izradu aplikacije nad tako projektovanom bazom podataka. Kroz kurs se obuhvataju svi elementi Access-a: tabele, forme, izveštaji, upiti i makroi, sa kratkim uvodom u Visual Basic.

Pre nekoliko godina, prilikom držanja brzog uvoda u Access, kao gostujući predavač na jednom predmetu na Računarskom fakultetu, pripremio sam video beleške za studente. Kasnije, ove beleške su postale osnova digitalnog materijala za druge predmete koje sam držao na fakultetu. Video materijal dostupan je online, na linku ispod.

Access video lekcije
- 4/5 -

Kontakt

Javite se

Iza sedam brda...

 • Petar Prvulović Pr Smederevska Palanka
 • PIB: 111464255
 • Adresa :
  Petar Prvulovic
  Grčac, 11420 Smederevska Palanka, Srbija
 • E-Mail : ; moc.civoluvrp@ratep
 • Facebook : /petarprvulovic
 • Skype : petar.prvulovic
 • Website : www.prvulovic.com
- 5/5 -