Petar Prvulović

Petar Prvulović

Software Developer / Predavač / Slobodni zanatlija

Ukratko

Web developer sa 15 godina iskustva u projektovanju i implementaciji web sajtova, e-commerce i inhouse erp rešenja. Nastavnik sa 5000+ održanih časova u srednjoj školi, fakultetu i stručnim kursevima. Freelancer po ubeđenju i životnom stilu.

Rezime

Curriculum Vitae

Zanatsko radno iskustvo

Ukratko

Od 2008Jednom freelancer uvek freelancer

Freelance web developer

Primarno se bavim izradom web sajtova i web-based softvera

2021-2022

FitPlanet

Web sajt i web aplikacija za online treninge fitnes kluba

2018-

Resolution Company

Projektovao servise i web sajtove u domenu medijacije u privredi i analize poslovanja kompanija

2020-2021

Coil Electric

Projektovao servise i web sajt u ranoj fazi razvoja kompanije

2016-2020

Akademija Dositej

Projektovao aplikaciju e-Dnevnik i postavio mrežnu infrastrukturu fakulteta

2018

Narodni muzej u Smederevskoj Palanci

 • Web sajt muzeja (nmsp.rs)
 • Aplikacije postavljene na namenske uređaje u galeriji Muzeja
2015 - 2018

Pravosudna Akademija

Projektovao i implementirao funkcionalnu celinu od nekoliko web sajtova i inhouse erp softvera, u domenu digitalnih biblioteka i obrazovanja u sudskoj praksi.

2009 - 2018

CET / Računarski fakultet

Radio na izradi i održavanju skupa web sajtova, web prodavnica i internih erp aplikacija, u domenu izdavaštva i obrazovanja.

Nastavničko radno iskustvo

2021 - tekuće

Nastavnik - Palanačka gimnazija

Nastavnik stručnih predmeta. Angažovan na predmetima:

 • Objektno orijentisano programiranje
 • Programske paradigme
 • Web programiranje
2017-2020

Asistent – Akademija Dositej

Angažovan na predmetima:

 • Programiranje web aplikacija (PHP, MySQL)
 • Uvod u softersko inženjerstvo
 • Algoritmi i strukture podataka
 • Baze podataka

2010 - 2018

Predavač - CET škola računara

Formirao i držao kurseve

 • Web developer (HTML/CSS/Bootstrap/Jquery + PHP/MySQL)
 • Web administrator (Joomla, Wordpress, e-Commerce)
 • MS Access
2015-2017

Saradnik u nastavi - Računarski fakultet

Angažovan na predmetima:

 • Programiranje web aplikacija (PHP, MySQL)
 • Uvod u softersko inženjerstvo

2010 - 2012

Nastavnik - Palanačka gimnazija

Nastavnik informatike. U redovnoj nastavi predavao svim razredima. Pripremao učenike za takmičenja u programiranju

2010 - 2012

Saradnik u nastavi - Računarski fakultet

Angažovan na predmetima:

 • Paralelno programiranje (OpenMP + MPI)
 • Kriptografija
 • Sistemi u realnom vremenu (EasyPIC)
 • Skript jezici (Python+JS+PHP)
 • Interakcija čovek-računar
 • Dizajn i razvoj web strana (HTML, CSS, Joomla)

Obrazovanje

2017u toku

Doktorske studije - Računarski fakultet

Doktorske studije na programu Računarsko inženjerstvo. Primarna oblast istraživanja su bežične senzorske mreže

2016 - 2017

Master studije – Računarski fakultet

Master studije na programu Informacioni sistemi. Master rad je obuhvatio izradu modela mašinskog učenja i implementaciju modela kao web servisa

2007 - 2012

Osnovne studije - Računarski fakultet

Osnovne akademske studije na programu Računarske nauke.

Zvanja

2015

Saradnik u nastavi

Objavljeni radovi u časopisima i konferencijama

Povećanje upotrebljivosti analitičkog rešenja u vidu eksponiranja Najm modela kao RESTful servisa, P.Prvulović, D.Vujošević, e-RAF Journal on Computing (e-RAF JoC), Vol.9, 2017 Link

Pregled "lakih" blok-šifarskih algoritama zasnovanih na SPN mreži sa aspekta bezbednosti bežičnih senzorskih mreža, P. Prvulović, N. Radosavljević, Đ. Babić, 20th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, Mar. 2021 Link

Analysis of lightweight cryptographic protocols in precision agriculture - A case study, P.Prvulović, N.Radosavljević, Đ.Babić, 15th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications TELSIKS, 2021 Link

An overview of lightweight block cipher algorithms based on SPN network from the aspect of security of wireless sensor networks, P. Prvulović, N. Radosavljević, Đ. Babić, Journal of Mechatronics, Automation and Identification Technology, Vol. 6, No. 3, pp 1-4, 2021 Link

An Efficient Method for a Specific Case of Detecting Impulse Noise on Scanned Documents, P.Prvulović, J.Vasiljević and D.Nagamalai, 3rd International Conference on Machine Learning & Applications (CMLA 2021), 2021. DOI: 10.5121/csit.2021.111514 Link

Traffic Analysis of A3 Topology Construction Protocol in Wireless Sensor Networks, N. Radosavljević, P. Prvulović, D. Vujošević and A. Gavrić, 2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/INFOTEH53737.2022.9751272. Link

A Neural Network model for success estimation of software development projects based on multidimensional risk assessment", M. Knežević, P. Prvulović, V. Ognjanović, 12th International Conference on Applied Internet and Information Technologies (AIIT 2022), 2022 Link

N-Gram-Based Serbian Text Classification", P. Prvulović, N. Radosavljević, D. Vujošević, J. Vasiljević, 4th International Conference on Machine Learning Techniques and NLP, 2023, DOI: 10.5121/csit.2023.131613 Link

Prevodi knjiga

2023

DevOps alati za Java programere

Stephen Chin, Melissa McKay, Ixchel Ruiz i Baruch Sadogursky
DevOps Tools for Java Developers: Best Practices from Source Code to Production Containers
O'Reilly
Link

2021

TypeScript programiranje – unapredite vaše JavaScript aplikacije

Boris Cherny
Programming TypeScript: Making Your JavaScript Applications Scale
O'Reilly
Link

2020

Profesionalni JavaScript

Hugo Di Francesco, Siyuan Gao, Vinicius Isola, Philip Kirkbride
Professional JavaScript: Fast-track your web development career using the powerful features of advanced JavaScript
Link

Recenzije knjiga

2019

Osnove PHP programiranja

David Carr, Markus Gray
Beginning PHP: Master the latest features of PHP 7 and fully embrace modern PHP development
Packt
Link

2019

Praktični veb-dizajn

Philippe Hong
Practical Web Design: Learn the fundamentals of web design with HTML5, CSS3, Bootstrap, jQuery, and Vue.js
Packt
Link

2018

PHP i MySQL za dinamicke veb sajtove: bukvar za nestrpljive

Larry Ullman
PHP and MySQL for Dynamic Web Sites: Visual QuickPro Guide (5th Edition)
Link

2014

JavaScript korak po korak

Steve Suehring
JavaScript step by step (3rd edition)
Link

- 1/5 -

Usluge

Šta sve radim
Web sajtovi

Izrada web sajtova sa ili bez uređivačkog panela, upotrebom kvalitetnih dizajn rešenja

Projektovanje softvera

Projektovanje i implementacija poslovnog softvera, primarno na web platformi

e-Commerce web rešenja

Izrada onlajn prodavnica, upotrebom standardnih e-Commerce platformi i kvalitetnih dizajn rešenja

Podučavanje

Programiranje, baze podataka, algoritmi, web... Sve ono što inače predajem po školama i fakultetima

- 3/5 -

Kontakt

Javite se

Iza sedam brda...

 • Petar Prvulović Pr Smederevska Palanka
 • PIB: 111464255
 • Adresa :
  Petar Prvulovic
  Grčac, 11420 Smederevska Palanka, Srbija
 • E-Mail : ; moc.civoluvrp@ratep
 • Facebook : /petarprvulovic
 • Skype : petar.prvulovic
 • Website : www.prvulovic.com
- 5/5 -