HTML i CSS

HTML i CSS su osnovni gradivni elementi Interneta, jezici koji pokreću web. U ovom kursu videćete kako HTML čini osnovu weba i na koji način se CSS ugrađuje i proširuje mogućnosti HTML-a. Upoznaćete se sa mogućnostima oba jezika, njihovom sintaksom, primenom i često korišćenim tehnikama. Razumećete osnove Bootstrap biblioteke i izgradnje responsive stranica. Naučićete kako da napravite web sajt od početka, pripremite sadržaj i grafiku i prilagodite web sajt mobilnim uređajima.

Nakon kursa moći ćete da samostalno kreirate portfolio web sajt, blog, web sajt preduzeća, katalog proizvoda. Moći ćete i da prilagodite postojeće web sajtove potrebama svojih klijenata.

Ovaj kurs je prvi deo kursa Web developer.

Upoznavanje sa HTML i CSS i funkcionisanjem weba
Struktura HTML dokumenta i sadržaja stranice
Kreiranje linkova, dodavanje slika, rad sa listama, tabelama i obrascima
CSS selektori
CSS svojstva za definisanje izgleda elemenata stranice
Dodavanje drop-down menija
Uvod u Bootstrap i responsive design