JavaScript i jQuery

JavaScript je de facto glavni jezik za dodavanje interakcije web stranicama, a jQuery njegova najpopularnija biblioteka. Web dizajneri koji poznaju JavaScript i JQuery su u bitnoj prednosti jer sa web sajtom mogu da urade mnogo više nego samo uz HTML i CSS.

U ovom kursu naučićete osnovne elemente JavaScript-a, ovladaćete popularnom bibliotekom jQuery i videćete praktične primene JavaScript-a i jQuery­-a u web dizajnu. Naučićete kako da dodate JavaScript u obrazac, proverite da li ima grešaka u unosu i iskoristite unete podatke u kalkulacijama. Dodaćete na stranicu interaktivne elemente kao što su kalendar, slajder, interaktivni grafikon. Istražićete i druge JavaScript biblioteke i razumeti kako se ugrađuju i koriste.

Preduslov je poznavanje HTML i CSS
Ovaj kurs je drugi deo kursa Web developer

Sadržaj kursa:
Upoznavanje sa JavaScript-om i DOM-om
Osnovni elementi jezika: promenljive, izrazi, uslovi, petlje, nizovi, objekti, JSON
Otkrivanje grešaka upotrebnom browsera
Pristupanje sadržaju obrazaca, upotreba u kalkulacijama i validacija obrazaca
Upoznavanje sa jQuery-em: selektori, pristupanje i promena HTML atributa i sadržaja, iteriranje sa .each(), pokretanje jQuery-ja prilikom učitavanja stranice
Dodavanje jQuery UI widgeta
Istraživanje JavaScript biblioteka, dodavanje interaktivnih grafikona