PHP i MySQL

Znate HTML, CSS i JavaScript i spremni ste za sledeći korak? PHP programski jezik, u sprezi sa MySQL bazom podataka, je završni korak ka izradi kompletne web aplikacije. PHP je na webu zastupljen na preko 80% sajtova, a neke popularne PHP aplikacije su Facebook, Twitter, Wikipedia, Joomla!, WordPress...

U ovom kursu ovladaćete PHP-om i MySQL-om. Upoznaćete se sa klijent-server arhitekturom, postavljanjem radnog okruženja i objavljivanjem sajta. Naučićete kako da preuzmete podatke koje je korisnik uneo na stranici, obradite ih i prikažete. Naučićete kako da pristupate bazi podataka i radite sa podacima u njoj. Upoznaćete mehanizme zaštite aplikacije od hakerskih napada i kako da ograničite pristup delovima sajta samo za registrovane korisnike. Tokom kursa napravićete svoj web sajt sa katalogom, koji ima administrativni panel za uređivanje sadržaja – CMS.

Potrebno je poznavanje HTML i CSS i osnovno znanje JavaScript-a
Ovaj kurs je deo kursa Web developer.

Sadržaj kursa:
Podešavanje lokalnog radnog okruženja: Apache, PHP, MySQL i potrebni alati za razvoj
Osnovni elementi jezika: promenljive, izrazi, uslovi, petlje, nizovi, funkcije, klase, objekti, JSON
Pregled ugrađenih funkcija i biblioteka
Rad sa fajlovima
Slanje mejlova
Rad sa MySQL bazom podataka
Cookie i sesija, dodavanje autentifikacije korisnika
Izgradnja sistema za upravljanje sadržajem - CMS
Kurs zahteva poznavanje HTML i CSS i osnovno znanje JavaScript-a.
Ovaj kurs je završni deo Web developer kursa.